Susisiekite su mumis

+370 37 403 888

Atsiųskite mums laišką. Visi laukai pažymėti * yra privalomi.

Sutinku, kad mano pateikti asmens duomenys būtų renkami ir tvarkomi, atsakymo į užklausą pateikimo tikslu. Esu informuotas (-a), kad su „Jankauskas ir partneriai“ advokatų profesinės bendrijos privatumo politika galiu susipažinti čia.
Vardas*:
El.paštas*:
Žinutė*:
Jūsų žinutė sėkmingai išsiųsta!
Netrukus su Jumis susisieksime.

Skyrybos: kam priklauso butas, įgytas santuokoje už asmenines lėšas?

Žymės: publikuota 15min.lt

Publikuota: 2018-07-13

Sveiki, po santuokos įsigijau butą savo lėšomis, kokia dalis priklausytų skyrybų atveju? Ačiū.

 

Atsako advokatų profesinės bendrijos „Jankauskas ir partneriai“ advokato padėjėjas Mažvydas Gerdvila

 

Įstatymas numato, kad bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu (Civilinio kodekso  3.87 straipsnio 1 dalis)  Asmenine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas turtas, abiejų sutuoktinių atskirai įgytas iki santuokos sudarymo;  sutuoktinio įgytas turtas už asmenines lėšas arba lėšas, gautas realizavus jo asmenine nuosavybe esantį turtą, jeigu to turto įgijimo metu buvo aiškiai išreikšta sutuoktinio valia įgyti turtą asmeninėn nuosavybėn (Civilinio kodekso  3.89 straipsnio 1 dalies 1, 7  punktai). Kai sutuoktinių bendro turto teisinis režimas yra nustatytas įstatyme, preziumuojama, kad turtas, įgytas po santuokos sudarymo, yra bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad tai – vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė (Civilinio kodekso 3.87 straipsnio 1 dalis, 3.88 straipsnio 2 dalis). Sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios (Civilinio kodekso 3.117 straipsnio 1 dalis).

 

Šiuo atveju iš skaitytojo nurodytos situacijos galima spręsti, kad skaitytojas nekilnojamąjį turtą įgijo po santuokos sudarymo, todėl tikėtina, jog skyrybų atveju (vertinant pateiktą ribotą informaciją) toks turtas bus laikytinas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe dėl ko bus dalintinas lygiomis dalimis, jeigu nebus nustatytos aplinkybės sudarančios teisinį pagrindą teismui nukrypti nuo lygių dalių principo, ar neįrodyta jog jis yra asmeninė sutuoktinio nuosavybė. Civilinio kodekso 3.123 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad  svarbiomis aplinkybėmis gali būti laikomi nepilnamečių vaikų interesai, vieno sutuoktinio sveikatos būklė ar jo turtinė padėtis kitos svarbias aplinkybės (Civilinio kodekso 3.123 straipsnio 1 dalis). Kriterijų sąrašas nėra baigtinis, galimybė kitas aplinkybes pripažinti reikšmingomis ir dėl jų nukrypti  nuo minėto principo palikta teismo diskrecijai, jam įvertinus kiekvienos konkrečios bylos aplinkybes. Svarbių aplinkybių sąrašas teismų praktikoje papildytas šiomis aplinkybėmis: vieno iš sutuoktinio giminaičių prisidėjimas įgyjant santuokinį turtą; vieno iš sutuoktinių iki santuokos įgytų asmeninių lėšų panaudojimas kuriant bendrąją jungtinę nuosavybę; kai vienas iš sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį turtą valdė nesąžiningai. Tačiau kaip minėta anksčiau, teismas kiekvienu atveju sprendžia, ar yra svarbios aplinkybės dėl kurių yra pagrindas nukrypti nuo lygių dalių principo.

 

Nors skaitytojos ir nurodo, kad turtas yra įgytas už jo asmenines lėšas, tačiau siekiant, kad turtas nebūtų dalinamas santuokos nutraukimo byloje jam visų pirma reikėtų įrodyti, kad turtas yra įgytas už jo asmenines lėšas. Lietuvos Aukščiausias Teismas 2011 m. sausio 25 nutartimi civilinėje byloje  Nr. 3K-3-2/2011 yra išaiškinęs, kad asmeninių lėšų turėjimas  savaime nereiškia, kad turtas įgytas būtent už asmenines vieno iš sutuoktinių lėšas, tai nėra tapatūs faktai, jų teisinė reikšmė skirtinga. Sutuoktiniui, teigiančiam, kad ginčo turtas įgytas už jo asmenines lėšas ir yra jo asmeninė nuosavybė tenka pareiga įrodyti aplinkybę, jog pagal ginčo turto įsigijimo sumokėti pinigai buvo jo asmeninės lėšos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-365/2011).

 

Taip pat, atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Civilinio kodekso 3.89 straipsnio 1 dalies 7 punktu asmeniui neužtenka įrodyti, kad turtas yra įgytas už jo asmenines lėšas. Pagal minėtą straipsnį asmuo taip pat turės įrodyti aiškią valios išraišką turtą už asmenines lėšas įgyti asmeninėn nuosavybėn. Jeigu tokia valia nebuvo aiškiai išreikšta ir sutuoktiniai nesusitaria dėl nuosavybės teisių į turtą, toks turtas yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė.

Pateikta informacija yra bendro pobūdžio (neanalizavus konkrečių dokumentų, atsižvelgiant tik į klausimą), dėl detalios teisinės konsultacijos galima kreiptis į advokatų profesinės bendrijos “Jankauskas ir partneriai” teisininkus.

Atgal