lten Kontaktai viršuje LT
+370 37 403 888
·
info@jankauskas.eu
·
P. - Pn. 08:00-17:00
Konsultacijos mygtukas LT

Praktikos sritys

Teisinės praktikos sritys

Draudimas

Konsultuojame dėl draudimo išmokų išmokėjimo, autoįvykio metu padarytos žalos atlyginimo, nuostolių priteisimo subrogacijos pagrindais, CMR draudimo, KASKO draudimo, privalomojo civilinės atsakomybės bei profesinės atsakomybės draudimo, bendrosios įmonių veiklos ir valdymo organų civilinės atsakomybės draudimo.

Juridiniai asmenys

Juridinių asmenų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, bankroto procedūros, juridinių asmenų vidaus, išorės dokumentų rengimas, juridinių asmenų teisinis auditas, konkurencijos teisė ir kitos teisinės paslaugos.

Transporto teisė

Sutartys ir kita teisinė dokumentacija. Lietuvos bei užsienio vežėjų konsultavimas dėl nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų nuostatų, transporto priemonių ir krovinių sulaikymo ar krovinių praradimo. Klientų interesų atstovavimas draudimo teisiniuose bei teisminiuose ginčuose.

Darbo teisė

Darbo sutarčių, kolektyvinių sutarčių, vidaus teisės aktų rengimas bei priežiūra; atstovavimas darbo ginčuose dėl teisės, taip pat kolektyviniuose darbo ginčuose; atstovavimas derybose; darbdavių, darbuotojų, jų atstovų teisinės konsultacijos įvairiais darbo teisės klausimais.

Sveikatos teisė

Teisinės paslaugos, apimančios visą sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, pradedant nuo įstaigos vidaus dokumentų rengimo, struktūros keitimo, reorganizavimo procesų valdymo, atstovimu santykiuose su steigėjais, valstybės kontrolės institucijomis, baigiant atstovavimu ginčuose dėl sveikatos priežiūros paslaugų kokybės bei visuose kituose ginčuose (civiliniuose, administraciniuose, baudžiamosios tesės); atstovavimas pacientų teisių ir interesų dėl sveikatos priežiūros paslaugų kokybės; įvairių asociacijų, susijusių su sveikatos priežiūros veikla, atstovavimas, konsultavimas, teisnių dokumentų rengimas.

Duomenų apsauga

Konsultacijos visais asmens duomenų teisinės apsaugos ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taikymo klausimais. Įmonių, įstaigų ir (ar) organizacijų tvarkomų asmens duomenų teisinio audito atlikimas ir tolimesnių teisinių veiksmų plano sudarymas. Asmens duomenų apsaugos dokumentacijos rengimas, turimos dokumentacijos peržiūra, jos teisinis vertinimas. Pagalba suvaldant duomenų saugumo pažeidimus. Duomenų apsaugos pareigūno paslaugos teikimas. Atstovavimas teisminiuose ir neteisminiuose ginčuose duomenų apsaugos srityje.

Turtas

Kilnojamas ir nekilnojamas turtas (statiniai, žemė), tokio turto valdymas, naudojimas, disponavimas, įkeitimas, hipoteka, nuosavybės teisių įgijimo/perleidimo klausimai, bendraturčių teisiniai santykiai, turtinės teisės (intelektinė nuosavybė) ir kitos teisinės paslaugos.

Šeima

Santuokos nutraukimas, separacija, vedybų sutartis, vaiko išlaikymo, tėvystės nustatymo klausimai ir kitos teisinės paslaugos.

Sandoriai

Sandorių parengimas, sudarymas, vykdymas, atsakomybė, kylanti iš sandorių, sandorių pabaiga, atskiros sutarčių rūšys (pirkimo-pardavimo, viešųjų pirkimų, koncesijų, rangos, rentos, franšizės, distribucijos, paskolos, paslaugų, jungtinės veiklos (partnerystės), atstovavimo, taikos, nuomos, mainų, dovanojimo ir kt.).

Paveldėjimas

Paveldėjimas pagal testamentą, paveldėjimas pagal įstatymą, palikimo priėmimas, įpėdinių savitarpio santykiai ir kitos teisinės paslaugos.

Viešoji teisė

Teisinės paslaugos santykiuose tarp viešojo administravimo subjektų bei tarp viešojo administravimo ir privačių subjektų (mokesčių, žemės, miškų, statybų, valstybės tarnybos ir kitose srityse).

Teisinės paslaugos administracinių teisės pažeidimų klausimais.

Baudžiamoji teisė

Teisinės paslaugos ginant fizinius ir juridinius asmenis bei atstovaujant fizinius asmenis baudžiamajame procese pagal LR baudžiamojo kodekso teisės normas, ginančias žmogaus sveikatą, asmens garbę ir orumą, privataus gyvenimo neliečiamumą, nuosavybę, turtines teises ir turtinius interesus, intelektinę ir pramoninę nuosavybę, ekonomiką ir verslo tvarką, finansų sistemą, valstybės tarnybą ir viešuosius interesus bei kt.

Darbuotojų sauga ir sveikata

Konsultacijos darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais; Teisinės paslaugos įvykus nelaimingiems atsitikimams darbe; Fizinių ir juridinių asmenų atstovavimas civilinėse, administracinėse ir baudžiamosiose bylose dėl nelaimingų atsitikimų darbe; Pranešimų darbuotojų saugos ir sveikatos tema organizavimas ir skaitymas.

Reikalinga teisinė pagalba?

Mes Jums padėsime! Skambinkite dabar : +370 37 403 888

info@jankauskas.eu
·   P – Pn 08:00-17:00